ทรงผมหญิง

เรียนซอยผมหญิง


ก่อนตัดซอยหลังตัดซอย-เซ็ท


เรียนซอยผมสั้น

เรียนซอยผมยาว

เรียนซอยแบบทันสมัย

ทรงผมวัยรุ่น

เรียนง่ายเป็นเร็ว

ทรงทันสมัย

ทรงผมสั้นแต่เก๋ซะไม่มี

เรียนซอยผมยาว

สอนเซ็ทผมสั้น

ทรงผมสไลท์


ยาวสลวยเรียนง่าย


สไลท์วัยรุ่น

เรียนซอยผมสั้น

ทุกทรงเรียนง่ายเป็นเร็วครูสอนซอยผมมืออาชีพ

ชายชนะ
0813065169